Podmienky zapožičania:

  • Vek minimálne 18 rokov
  • 2 doklady totožnosti (OP, VP alebo cestovný pas)
  • Vratná záloha 400€ – 1.000€ (suma závisí od konkrétneho modelu. Záloha slúži na pokrytie nákladov spojených s odstránením poškodenia elektrického skútra spôsobeného nesprávnou manipuláciou a mechanického poškodenia)
  • Podpis zmluvy o zapožičaní elektrického skútra
  • Platba za zapožičanie a záloha sa platia v hotovosti

Poplatok za dovoz elektrického skútra k vám domov:

  • do vzdialenosti 25 km ... 20€
  • nad 25 km ... poplatok podľa sadzobníka
  • V prípade zapožičania na dobu nad 30 dní, poplatok za dovoz do 30 km zdarma, nad 30 km podľa sadzobníka.

Cena za požičanie elektrického skútra bude vypočítaná presne podľa skutočnej dĺžky doby užívania skútra.

V prípade poruchy zapožičaného skútra poskytujeme náhradný skúter zadarmo, alebo ak bude možnosť, odstránime poruchu na mieste.